Ons lichaam is van ons

 Integriteit van ons lichaam

Onze lichamelijke integriteit is een groot goed. Het is verankerd in onze grondwet en met goede reden. Het is het onaantastbare recht op fysieke en geestelijke zelfbeschikking. Het is de grond van onze soevereiniteit. Het is wie wij zijn als mens.

Er worden door de overheid maatregelen ingesteld die gevolgen hebben voor ons lichaam en onze geest

Als iemand geen mondkapje wenst te dragen is dat zijn of haar grondwettelijk recht. Als iemand zich veilig(er) voelt bij het dragen van een mondkapje staat het hem of haar vrij dit. Echter vinden wij het erg belangrijk dat het een geïnformeerde, vrijwillige en persoonlijke keuze is en zal blijven.

En juist bij de informatievoorziening door de overheid en de reguliere media over het medische nut en de inherente vrijwilligheid van mondkapjes zien wij dat die (op z'n minst) onvolledig is.

In bepaalde steden wordt het dragen van mondkapjes verplicht gesteld. Ook scholen beginnen met het verplicht stellen van mondkapjes voor leerlingen. Dit is ongrondwettelijk en heeft grote consequenties voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden zegt hierover: “De mondkapjesplicht is in strijd met artikel 10 van de Nederlandse Grondwet”. “Alle collega’s zijn het met elkaar eens: dit kan niet. Je kunt niet zeggen: we doen de Grondwet nu even aan de kant. Dit mag echt niet. Die Grondwet beschermt juist tegen dit soort noodzakelijkheidsdenken en bestuurlijke ingrepen.” Nederlanders hoeven zich niet te laten intimideren door boetes. “Het houdt geen stand voor de rechter!”, aldus Wim Voermans

 

Ook Adriaan Wierenga zegt dat de burgemeesters van de twee grote steden zich iets voornemen wat niet kan. Adriaan Wierenga is noodrechtspecialist aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Dan ga je van de grondwet afwijken en dat mag niet”

 

“De mondkapjesplicht is een kledingvoorschrift en daarmee wordt inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer.”, zegt Wierenga.

 

Mondkapje heeft geen medische functie, het is een gedragsbeïnvloedingsmaatregel

Tamara van Ark, onze Minister van Medische Zorg zegt tijdens een persconferentie: “Vanuit het veiligheidsberaad kwam wel breed het verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zozeer medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding om dat instrumentarium toch eens stevig on de loep te nemen. En ook te kijken: Waar zou je mee experimenteren.”

Dit druist in tegen de verderop genoemde Code van Neurenberg.

Blijft de keuze voor vaccineren vrijwillig?

Met een vaccin worden er werkzame stoffen direct in het lichaam gespoten. Het Corona vaccin dat momenteel ontwikkeld en getest wordt is een nieuw soort vaccin (RNA), wat nog nooit eerder is gemaakt en waar zelfs tijdelijk de wet op genetische modificatie voor werd aangepast. Daarmee is het komende Corona vaccin feitelijk het grootste biologische experiment dat ooit op de mensheid is toegepast.

Met dit in het achterhoofd, voor elke medische handeling gelden twee belangrijke uitgangspunten. 

Voorzorgsprincipe

"Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten." - Wikipedia

Er is veel controverse omtrent de werking van vaccins en vaccinveiligheid.

Zo blijkt uit de opnames van de Global Vacine Safety Summit die op 2 december 2019 door de W.H.O. werd gehouden dat en geen lange termijn veiligheidsstudies bestaan voor vaccins. We weten dus niet of vaccins veilig zijn!

Daarmee kun je concluderen dat er op dit moment niet aan het voorzorgprincipe wordt voldaan.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen het recht heeft om te mogen weten welke ingrediënten er precies in het vaccin zitten en wat die - ook op de lange termijn - in ons lichaam doen.

 

Wij geven een ongelofelijke hoeveelheid vertrouwen af aan de overheid om te zorgen voor een veilig vaccin. Je zou van onze overheid mogen verwachten dat er een uitgebreid, onafhankelijk en transparant onderzoek naar de werking en de veiligheid komt alvorens een dergelijk vaccin op de markt komt.

Er staan nog een heleboel vragen open rondom vaccins waarover we graag meer duidelijkheid willen.

Ook hier geldt het basisprincipe. Als iemand ervoor kiest om zich te laten vaccineren is dat zijn recht. Het moet echter ook ieders recht blijven om een dergelijk vaccin te weigeren.

Informed consent

"Geïnformeerde toestemming (Engels: informed consent) is een procedure waarin iemand de mogelijke voor- en nadelen van een medische behandeling te horen krijgt alvorens degene besluit om de behandeling al dan niet te ondergaan. Toestemming met kennis van zaken na voorafgaande voorlichting is ook een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Mogelijke proefpersonen krijgen daarin alle informatie over het onderzoek die belangrijk voor hen kan zijn voordat ze besluiten mee te doen" - Wikipedia

 

Het is de plicht van elke arts of verpleegkundige om er voor te zorgen dat de ontvanger van de behandeling van tevoren weet welke effecten en mogelijke consequenties een medische handeling met zich meebrengt. En het is ons recht hierover geinformeerd te worden, zoals vastgelegd in de Neurenberg Code van 1947:

"De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg na afloop van de Tweede Wereldoorlog en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd." - Wikipedia

Bestaat Sars-Cov-2 wel?

Waar is het bewijs dan? Die vragen stelt programmamaker Flavio Pasquino in onderstaand interview aan onderzoeksjournalist Patrick Savalle die al ruim 15 jaar met virus dossiers werkt.

 

Na jaren lang onderzoek te hebben gedaan naar het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) als de veroorzaker van AIDS heeft hij zich nu ook geworpen op deze vraag; zijn er sluitende wetenschappelijke bewijzen (volgens de gouden standaard) dat SARS-Cov-2 bestaat? En zo ja, is het daarmee de veroorzaker van het klinische beeld dat bij Covid 19 hoort?

 

De laatste vraag kan alleen beantwoord worden als de gouden standaard "Koch en/of Rivers Postulaten" is doorlopen maar ook dat is niet gedaan bij SARS-COV-2. Savalle komt nergens in de literatuur onderzoeken tegen die valide isolatie van het SARS-Cov-2 aantonen, noch een valide bewijs dat bewijst dat SARS-Cov-2 de veroorzaker is van de Covid 19.

 

In de video wordt een Youtube video van Samuel Eckert gebruikt als handvat voor de tijdlijn die bij de ontwikkeling van de PCR test heeft plaatsgevonden. De Youtube video van Samuel Eckert.

 

Bij de ontwikkeling van deze PCR test was oa. viroloog Marion Koopmans betrokken. Onder leiding van Dr. Christiaan Drosten werd in allerijl een PCR test ontwikkelt (21 jan. al klaar) op basis van Sars RNA uit databanken maar werd niet het geïsoleerde virus uit patiënt zero gebruikt. Een lab reconstructie dus die uiterst dubieus is, stelt Patrick Savalle.

 

Het virus is uiteindelijk nooit volgens de gold standard geïsoleerd en daarmee komt wellicht alles op losse schroeven te staan, vervolgt Savalle.

 

Savalle refereerde ook naar een "slordige" paper van viroloog Marion Koopmans waarin volgens hem veel belangrijke bronnen niet zijn vermeldt. Via deze link kun je nog een persoonlijke reflectie lezen van Patrick Savalle op de video.

 

Dit is de link naar de publicatie van Ron Foucher uit 2003 die "zou" aantonen dat SARS-Cov-1 is geïsoleerd volgens de gouden standaard en dat Koch Postulaten is gelukt. Echt beiden bleken niet te kloppen, stelt Savalle. Lees het zelf maar.

(bron: Weltschmerz)

​​​Keuzevrijheid staat voorop

Ons lichaam is van ons. Elke dwang om een interventie te plegen op de integriteit van ons lichaam hoort niet in een vrije samenleving.

Het is een fundamentele vraag of we ons zelfbeschikkingsrecht weg willen geven aan een autoriteit om te bepalen wat er met je lichaam gebeurd. Zelfs tegen je zin in.

 

Heb je een vraag of een tip? We horen graag van je!
 
Help je ons mee?
We zoeken (social media) vrijwilligers die ons willen helpen.