Vrijheid is van ons

Wat betekent vrijheid?

Het is een filosofische vraag die niet voor iedereen hetzelfde is. Vaak komt men pas toe om zich af te vragen wat vrijheid betekent als hij is verloren.

Er wordt op dit moment een Covid-19 wet behandeld die zich op indringende wijze bemoeit met onze vrijheid.

We zien een maatschappij in een crisis die ons letterlijk dwingt om stil te gaan staan. Laten we deze kans nemen om onze fundamenten weer eens goed onder de loep te nemen.

Ongeacht of wij voor of tegen bepaalde maatregelen zijn, staan wij boven alles voor een open maatschappelijk debat waarin er met respect voor elkanders mening geluisterd wordt naar elkaar.

In de eerste weken toen Corona in Nederland kwam was het onduidelijk wat ons stond te gebeuren. Iedereen was bereid om zich te houden aan de afgekondigde adviezen. Dit toont aan hoe sociaal empathisch onze maatschappij is.

 

Het bewijst dat wij bereid zijn een stukje vrijheid op te geven voor het grotere belang. Voor elkaar.

Het toont aan dat wij prima in staat zijn om de juiste keuze te maken als de nood aan de man is.

Nu zijn we een paar maanden verder en zijn de verwachtingen van toen zijn niet uitgekomen. Er is veel meer bekend geworden over het virus en tegelijkertijd zijn de meningen erover meer en meer verdeeld geraakt.

 

Er zijn in Nederland 2000+ wetenschappers opgestaan die een andere visie en mening hebben dan die van de regering en haar organen zoals het RIVM.

Ondanks deze verscheidenheid heeft de regering nu één lijn uitgezet die zij blijft volgen. Ze verlangen van alle burgers dat zij zich committeren aan de adviezen en zelfs wetten.

Wij erkennen dat er een spanningsveld ligt tussen individuele vrijheid en een vorm van regulatie in de zin van orde, regels en harmonie voor het grotere geheel. Echter lijkt de balans tussen een dienende overheid voor de burgers, over te hellen naar een overheid die indringende maatregelen wil gaan afdwingen over een noodtoestand, waar een grote verscheidenheid van visies en meningen over zijn.

Wij staan op voor onszelf en elkaar. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Wie passief blijft laat het leven zich overkomen. Vaak zoals anderen het bedacht hebben. Wij staan actief op voor onze vrijheid. En gaan op zoek naar antwoorden.

Heb je een vraag of een tip? We horen graag van je!
 
Help je ons mee?
We zoeken (social media) vrijwilligers die ons willen helpen.