Het vrije woord en de vrije keuze zijn van ons

Het leven is een wonder

Het hele leven zou je als een optelsom van je genomen en overkomen keuzes kunnen zien. De optelsom van je bestaan. Het staat iedereen vrij om zijn of haar  leven, met respect voor je omgeving en zonder de ander (bewust) te beschadigen, vrij te zijn om daar invulling aan te geven. Dát is keuzevrijheid.

Dat het in het kader van individuele keuzevrijheid belangrijk is dat we met elkaar afspreken dat er grenzen zijn aan waar de persoonlijke keuzevrijheid eindigt en een groter belang gaat gelden, dat er morele afwegingen zijn is evident. Dat is een vraagstuk van de groep, maatschappij, land en zelfs de mensheid geheel om te beantwoorden.

In dat vraagstuk zit beweging. Het is een proces in ontwikkeling waar we samen in openheid steeds onze balans in dienen te vinden, gebaseerd op een eerlijk en open debat. Met steeds als fundament de universele rechten van ieder mens.

Op dit moment echter is het zo dat de regering zich als autoriteit opstelt om te bepalen waar het individuele belang over gaat in het groepsbelang. Er wordt één lijn getrokken en uitgevoerd, uitgegaan van één scenario terwijl er een grote verscheidenheid aan zeer relevante informatie rondom de huidige Corona problematiek is.

Artsen trekken aan de bel maar worden niet gehoord

Zo heeft een grote groep artsen een brandbrief aan de regering en het RIVM gestuurd en heeft Professor Michaéla Schippers, hoogleraar Behavior en Performance Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de enorme nevenschade van de Corona maatregelen in perspectief gezet. Ook huisarts Bettina van Steenis en arts ouderenzorg Elke de Klerk spreken zich uit over de consequenties van de Corona maatregelen en de risico's die verbonden zijn aan het Corona vaccin, wat gezien kan worden als het grootste biologische experiment op de mensheid ooit.

 

De zeer relevante informatie van al deze professionals uit het veld vinden opmerkelijk geen gehoor bij de regering, het OMT of het RIVM.

Vrijheid van meningsuiting staat zwaar onder druk

Het is opvallend dat kritische geluiden van wetenschappers die de aanpak van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tegenspreken worden verwijderd van internet. CEO van Youtube  Susan Woicicky spreekt openlijk uit dat alle informatie die tegen het beleid van de WHO ingaan actief wordt gecensureerd. Twitter verbiedt berichtjes die doorlinken naar video's op BitchuteDe hoofdredacteur van de Volkskrant laat weten dat hij de aanpak van de overheid steunt en géén kritisch tegengeluid laat horen. 

 

Ab Gietelink noemt in een aflevering van café Weltschmerz de censuur een ‘digitale boekverbranding’. De media houdt ons al maanden in haar greep met angstige berichten en stimuleert de aanmaak van stresshormonen. We worden niet alleen bang van het virus gemaakt, maar vooral ook bang voor elkaar. Deze manier van leven ontmenselijkt ons en dat lijkt alles behalve gezond.

 

Opkomst van nieuwe media kanalen

Er is steeds minder vertrouwen in de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de gevestigde media. Er staat een nieuwe vorm van journalistiek op met diepte interviews, zoals Café Weltschmerz, Blue Tiger Studio, Een oorlog reeds verloren en Onafhankelijke Pers Nederland.

Tijd voor nuance

Een vraagstuk die de hele samenleving aangaat en die zeer grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid en de economie (zoals Michaela Schippers en artsen Elke de Klerk en Bettina Steenis in de video's helder uiteenzetten), een vraagstuk dat met grote zorgvuldigheid en nuance afgewogen zou moeten worden en open van aard zou moeten zijn, wordt nu in een overweldigende snelheid afgebakend in verstrekkende wetgeving die een grote inbreuk doen op de persoonlijke levenssfeer van iedereen en die enorme gevolgen hebben voor samenleving als geheel.

Wat betekent dit voor ons als individu? Het is inherent aan het leven dat we voor allerlei uitdagingen komen te staan. Waar de een uitdaging aanpakt gaat de ander hem uit de weg. Waar de een een eigen bedrijf begint wil een ander liever de zekerheid van een vaste baan. Waar de een het liefst elke dag iets nieuws doet wil de ander liever weten waar hij aan toe is. Waar de een liever zo min mogelijk risico’s wil nemen zal een ander daar minder moeite mee hebben. Daar zit geen waardeoordeel aan vast. Het is ieders vrije keuze.

 

We staan nu voor de fundamentele vraag of we vinden dat één machtsautoriteit zo’n indringende inbreuk mag maken

op ons recht ons eigen leven te kiezen?

 

Heb je een vraag of een tip? We horen graag van je!
 
Help je ons mee?
We zoeken (social media) vrijwilligers die ons willen helpen.